top of page

Sweetcane  有機蔗糖 不經漂白

加拿大Sweetcane有機蔗糖 不經漂白

多用途公平貿易認證

 

加拿大品牌有機認證蔗糖,天然無添加,公平貿易認證。屬於原糖一種,非精煉不經漂白,不使用合成肥料和農藥。適用於中式煮食、烘焙食譜、與及熱飲。

 

淨重:454克

 

成份:有機公平貿易蔗糖

91025_Canesugar_454g_front.jpg
organic-certified-logo-tr.png
bottom of page